Lekce pro děti
DĚTSKÝ AEROBIK
  • Je jednou z mnoha možností jak dětem ukázat, že i zdraví prospěšný pohybový program může být zábavný a položíme tak základy jejich budoucímu přístupu k pohybu.
  • U všech věkových kategorií se klade důraz na správném držení těla.

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (1,5-3 roky)
  • Hodina je sestavena formou her, básniček, písniček.
  • Děti si zde osvojují a zdokonalují základní pohybové dovednosti – chůze, běh, skok, lezení.
  • Děti se seznamují s cvičebními pomůckami a nářadím (obruče, míče, lavička, stepy, žebřiny, bosu..)

DĚTSKÝ AEROBIK (7-10 LET)
  • Děti se učí anglické názvy prvků z aerobiku, gymnastické prvky, prvky atletiky, míčové hry, posilují svojí vlastní vahou těla, učí se kroužit s obručí atd.
  • Vždy se dbá na správné držení těla, nacvičují jednodušší i složitější sestavy.